Speciella Projekt
  Biokraftvärmeverket i Värtan, Stockholm
   placeholder

   Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

   Projektet består i huvudsak av tre delar:
   Huvudbyggnad, med pannhus, turbinbyggnad och vägunderbyggnad.
   Tunnlar och lager. Både befintliga och nya tunnelsystem och berglager.
   Energihamn med såll och kross byggnad, silos, tåglossning och pir.

   Verksamhet pågår även inom andra delar av anläggningen.

   Fortum Värme samägt med Stockholms Stad bygger ett biobränsleeldat kraftvärmeverk beläget i Värtahamnen, Stockholm. Det blir Europas största och ett av världens största biokraftvärmeverk. Flis, bark, grenar och kvistar kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av 190 000 lägenheter.

   Byggnationen startade 2013 och det nya kraftvärmeverket tas i drift 2016. Projektet är komplext med mång aktörer och höga krav på bland annat miljö, teknik och prestanda. PQR har fått det fina förtroendet och den stora utmaningen att leda ett tiotal av projektets tekniska system, i samverkan med en mix av utförande och totalentreprenader.

   Projekt och installations leda tekniska system genom JM.