Ramavtal med Akademiska Hus

Ramavtal med Akademiska Hus Nyligen fick PQR Styr ett förnyat ramavtal med Akademiska Hus. Vår ambition är att vårda våra kunder, ger oss fortsatt förtroende.

Ramavtal VVS med Micasa

Ramavtal VVS med Micasa Nyligen avgjordes vilka som tilldelades ramavtal med Micasa. PQR kom etta i Micasas utvärdering för VVS-konsulter, vilket vi är stolta över. Det är en del av PQR:s målsättning att bygga långsiktiga förtroenden med våra...

Helgafjäll 1

Helgafjäll 1 PQR designar installationerna till Helgafjäll 1 hus 2, ca 9 500 kvm och får fortsatt förtroende att utföra bygghandlingsprojekteringen åt Arcona, efter en väl genomförd systemhandlingsprojektering. Den nya hyresgästen är...
Lund-etablering

Lund-etablering

Lund-etablering Som ett led i att stärka vår marknadsposition i Malmö-/Lundregionen kommer PQR att öppna ett kontor i Lund fr.o.m. 1/10. Kontoret, som organisatoriskt kommer att tillhöra Malmöavdelningen, ska ligga på Grönegatan 7 i Lunds...

Långbrodalsskolan

Långbrodalsskolan PQR EL har fått i uppdrag att ta fram en förslagshandling för ombyggnad av Långbrodalsskolan, en skola med antikvariskt värde och nybyggnation av tre tillkommande byggnadsvolymer, bl.a. med en ny idrottssal.