Ramavtal VVS med Micasa

Ramavtal VVS med Micasa Nyligen avgjordes vilka som tilldelades ramavtal med Micasa. PQR kom etta i Micasas utvärdering för VVS-konsulter, vilket vi är stolta över. Det är en del av PQR:s målsättning att bygga långsiktiga förtroenden med våra...

Helgafjäll 1

Helgafjäll 1 PQR designar installationerna till Helgafjäll 1 hus 2, ca 9 500 kvm och får fortsatt förtroende att utföra bygghandlingsprojekteringen åt Arcona, efter en väl genomförd systemhandlingsprojektering. Den nya hyresgästen är...
Lund-etablering

Lund-etablering

Lund-etablering Som ett led i att stärka vår marknadsposition i Malmö-/Lundregionen kommer PQR att öppna ett kontor i Lund fr.o.m. 1/10. Kontoret, som organisatoriskt kommer att tillhöra Malmöavdelningen, ska ligga på Grönegatan 7 i Lunds...

Långbrodalsskolan

Långbrodalsskolan PQR EL har fått i uppdrag att ta fram en förslagshandling för ombyggnad av Långbrodalsskolan, en skola med antikvariskt värde och nybyggnation av tre tillkommande byggnadsvolymer, bl.a. med en ny idrottssal.