Bostäder
  Dockan, Skeppsbyggaren , Göteborg

  Beställare: JM AB
  Nybyggnation av 77 st lägenheter i två huskroppar vid Eriksbergskranen, Göteborg.
  Ventilationsanläggningen är utförd med FX-system med värmeåtervinning via värmepumpar till tappvarmvatten och värmesystem.
  Projekteringen har utförts i full 3D med MagiCad samt samordning via Navis Works.

  PQR ansvarade för projektering av Ventilation-, Rör – och Styranläggningar.