Nyheter
    El-avdelningen i Malmö växer

    Som tidigare omnämnts så startades i början av februari  en ny El-avdelning upp  i Malmö med Lars Malmberg som ansvarig.

    Avdelningen har nu utökats från 2 till 7 anställda.