Bostäder
  Elektronen 6, Sollentuna

  Beställare: Veidekke Entreprenad AB
  20 000 kvm. Bostäder.
  180 st lägenheter fördelat på fyra huskroppar med tillhörande parkeringsgarage under mark.

  Projekteringen utfördes i full 3D enligt VDC (Virtual Design and Construction) med ICE arbetsmöten (Integrated Concurrent Engineering)

  PQR projekterade samtliga installationer för projektet dvs. El, tele, VS-system, luftbehandlingssystem, yttre VA samt yttre belysning av kvartersmark, gågata och cykelväg samt gata.