Fastighetsutveckling
  Fastighetsutveckling

  PQR har ett brett utbud av konsultativa tjänster inom  området Fastighetsutveckling. Vi kan erbjuda tjänster såsom projektledning av drift och underhåll, energiinventering och analys, integration av HMI-system, upphandlingsstöd och besiktningar. Inom gruppen Fastighetsutveckling finns stor branscherfarenhet och ett fräscht nytänkande!

  Exempel på våra tjänster inom Fastighetsutveckling:
  Drift och underhåll
  • Underhållsplan
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Utbildning
  • Klimatmätning
  • Skötsel av elanläggningar

  Energiinventering och analys

  • Energiutredning med kartläggning och analys
  • Energieffektivisering
  • Driftsoptimering, tider och värden
  • Rums- & underhållsinstruktioner
  • Hälsoaspekter

  Integration av HMI-system:

  • Initiera nytt HMI
  • Utveckla befintligt HMI
  • Skapa fördelar med SCADA

  Upphandlingsstöd

  • Anpassning av förfrågningsunderlag
  • Utvärderingskriterier
  • Utvärdering av anbud