Laatu ja ympäristö

  Laatuasiat

 • Kilpailemme lähinnä laadulla ja osaamisella.
 • PQR ideoi ja osoittaa luovuutta ja palvelujemme tulee olla laadukkaita.
 • Tavoitteemme on luottamuksen luominen ja ammatillisen pätevyyden välittäminen.
 • Luottamus syntyy hyvällä palvelulla ja neuvoilla sekä tuottamalla vastuullisesti vaadittavat toiminnot täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
 • Varmistamalla käytössä olevat resurssit pystymme noudattamaan sovittuja aikatauluja.

  Laadunhallintajärjestelmä
  Varmistaakseen laatuohjeensa PQR on perustanut laadunhallintajärjestelmän, joka noudattaa SS-EN ISO 9001:2008 sertifikaattia. Laadunhallintajärjestelmämme auttaa meitä järjestelmällisesti tehostamaan toimituksiamme ja palvelujamme asiakkaillemme. Toiminta kehittyy palautteiden ja parannusten ansiosta ja sen myötä asiakastyytyväisyys lisääntyy, luottamus kasvaa ja pätevyys lisääntyy.

  PQR:n laadunhallintojärjestelmä koskee kaikkia toiminnan osa-alueita ja asettaa selkeät vaatimukset ja tavoitteet koko organisaatiolle. Avainluvut ja toimeksiannon jokaisen vaiheen mitattavuus varmistavat, että poikkeamat huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

  Tulevina vuosina PQR tekee aktiivisesti töitä sertifioidakseen organisaationsa ja laadunhallintajärjestelmänsä. Tämä työ tapahtuu rinnakkain palvelujen kehityksen, palvelujen ja hallintajärjestelmän parannusten kanssa.

  Ympäristöasiat

 • Asiakkaittemme vaatimusten mukaisesti PQR:n tulee toimittaa tuote, joka vastaa täydellisesti konsulttiyritykselle asetettuja vaatimuksia energiakäytön ja ympäristövaikutusten suhteen.
 • Kouluttamalla henkilökuntaa ja johdon antaman esimerkin mukaisesti PQR varmistaa myös henkilöstön myötämielisen suhtautumisen ympäristöasioihin.
 • PQR tulee edelleen kehittää ja hioa yhteistyötä valikoitujen toimittajien kanssa edistääkseen ympäristöystävällisempien ja kestävämpien asennusjärjestelmien kehitystä.
 • PQR:n tulee materiaalivalinnassa, järjestelmän kehittämisessä ja työmenetelmissä huomioida ympäristövaikutukset ja kestävyys.
 • PQR:n toimintaa toteutetaan lakien ja asetusten puitteissa.
 • PQR toimii systemaattisesti tukeakseen ympäristötyötä vähentäen ja estäen ympäristövaikutuksiaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

  Ympäristöhallintajärjestelmä

  Varmistaakseen ympäristöhallintaansa PQR on laatinut järjestelmän, joka noudattaa SS-EN ISO 14001:2004 sertifikaattia. Ympäristöhallintajärjestelmämme tukee tuotteen ja toiminnan ympäristö- ja resurssivaikutusten järjestelmällistä parantamista ja tehostamista. Samalla se auttaa meitä kustannustehokkaasti vähentämään asiakkaiden ympäristövaikutusta ja näin myötävaikuttamaan parempaan ympäristöön. PQR:n tulee pitkällä tähtäimellä edesauttaa uusiutumattomien luonnonvarojen ja ympäristövaikutteisten aineiden käytön vähentämistä. PQR kiinnittää suurta huomiota materiaalivalintoihin ja työmenetelmiin rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien suunnittelussa.

  Kestävyys

  PQR:lle tunnusomaista on korkea laatu sekä tulevaisuutta ennakoiva toimintatapa. Siksi kestävyyskysymys sisällytetään jokapäiväiseen työhön. PQR arvioi jatkuvasti työmenetelmiään voidakseen toteuttaa parannuksia toimintansa kaikilla osa-alueilla.