Heikelin talo, v. 1914 valmistuneen, asemakaavalla SR-2 suojellun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinrakennuksen tilamuutokset toimistokäyttöön.

Valmistusvuosi: 2017, pinta-ala: 200 m²