Iisalmen pappilan v. 1797 valmistuneen, asemakaavalla SR-2 suojellun kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan pappilarakennuksen tilamuutokset museokäyttöön.

Valmistusvuosi: 2017, pinta-ala: 480 m²