LVI

LVI

Miellyttävä sisäilma oikealla energiankäytöllä on toimintamme ydin. LVI on yksi kattavimmista asennusaloista ja tämä heijastuu työssämme PQR:ssä. Toimintamme kattaa tekniset alueet kuten lämpö ja kylmä, ilmastointi, saniteetti, kaasu, paineilma ja kosteus.

Pyrimme vaikuttamaan projekteihin varhaisessa vaiheessa, jotta voisimme paremmin vaikuttaa valittuihin ratkaisuihin.

PQR:llä on monivuotinen kokemus yhdessä muiden projektissa toimijoiden kanssa luoda parhaimmat edellytykset kestävälle rakentamiselle koskien myös ilmasto- ja energiajärjestelmiä.

Panostamme yksinkertaisten, toimivien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämiseen, jotka ovat kannattavia asiakkaille sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Projektitoiminnan tavoitteena on hyödyntää innovatiivista suunnittelua varmistaaksemme, että sisäilman ja energian käytön vaatimukset täyttyvät asiakkaan antamien taloudellisten kehysten puitteissa.

Koordinoitu projektitoiminta on meille erittäin tärkeää, sillä sen myötä saadaan suuria säästöjä rakennusvaiheessa. Koko projektointimme tapahtuu 3D-ympäristössä. Asennukset koordinoidaan alusta lähtien projektiryhmään kuuluville konsulteille.

Teemme myös 3D-mallinnuksia ja erilaisia simulointeja.