Projektinhallinta ja rakennuttaminen

PQR:n projekti- ja rakennuttajapäälliköt toimivat tilaajan jatkeena työskentelypaikalla. Olipa kyseessä pieni perusparannus tai suuri uudistuotantoprojekti, PQR voi varmistaa vankan rakennusalalta hankkimansa kokemuksen ansiosta, että työt etenevät sujuvasti ja yhteistyö toimii asianmukaisesti. Rakennuttajapäällikkö on kuin verkossa oleva hämähäkki, joka viestii projektin muiden toimijoiden kanssa.

PBL-lain mukainen valvonnasta vastaava taho
Toimimme ruotsalaisen PBL-lain mukaisena valvonnasta vastaavana tahona (Ruotsissa aiemmin “laatuvastaava”), mikä tarkoittaa, että valvomme rakennuttajan lukuun, että yhteiskunnan asettamat vaatimukset täytetään projektin yhteydessä.

BAS-P-koordinaattori
PQR käyttää sertifioituja projektipäälliköitä ns. BAS-P-toimeksiantoja varten. He ovat tottuneet vastaamaan siitä, että projektit toteutetaan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Rakennuttaja nimeää rakennustyöympäristöstä vastaavan koordinaattorin (BAS) suunnitteluvaiheessa.