Insinööri John Eriksson on palkattu Espoon toimistolle kesäkuussa 2019. Johnin työtehtäviin kuuluu mm. LVI-suunnittelu.