Nyheter
    Framtidens Akademiska – hus B11

    PQR har fått i uppdrag av Skanska att projektera VVS vid ombyggnation och nybyggnation av B11/B11T Framtidens Akademiska Sjukhus i Uppsala.

    Hus B11 avser ombyggnad av byggnad från 1970-talet vars verksamhet utgörs främst av vårdavdelningar. Vårdplanen kommer att utformas som typvårdplan och ska vara anpassningsbart efter skiftande verksamhet.
    Hus B11T avser en nybyggnad som placeras mot B11:s östra gavel och innehåller främst ett nytt individuellt teknikrum för varje vårdplan.
    Bruttoarea för B11/B11 T ca 25 000 kvm. .