Långbrodalsskolan

PQR EL har fått i uppdrag att ta fram en förslagshandling för ombyggnad av Långbrodalsskolan, en skola med antikvariskt värde och nybyggnation av tre tillkommande byggnadsvolymer, bl.a. med en ny idrottssal.