Lund-etablering

Som ett led i att stärka vår marknadsposition i Malmö-/Lundregionen kommer PQR att öppna ett kontor i Lund fr.o.m. 1/10. Kontoret, som organisatoriskt kommer att tillhöra Malmöavdelningen, ska ligga på Grönegatan 7 i Lunds centrum.