Bostäder
  Norra Djurgårdsstaden N15, Stockholm

  Beställare: NCC
  Kvarteret N15 omfattar nyproduktion av 150 lägenheter samt verksamhetslokaler och matvarubutik som ligger i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.
  Storstadsutvecklingen med mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet gör Norra Djurgårdsstaden till
  en miljöstadsdel i världsklass med högt satta mål. Planeringen genomsyras av miljö- och energifrågor både
  vad gäller tekniska lösningar och materialval.

  PQR projekterade El och utvändig belysning.