Om Oss
  Värderingar
  PQR:s värderingar präglas av engagemang, samarbete, ansvar och framtidstro. Våra värderingar stärker identiteten och företagskulturen och skapar en tydlighet i alla uppdrag.

  Engagemang

  • Vi drivs tillsammans mot våra gemensamma mål genom att vara öppna och lyhörda mot varandra.
  • Vårt engagemang och höga tekniska nivå för våra projekt och för dem vi möter är grunden för väl genomförda projekt.
  • Vi är intresserade av vår omgivning och har en positiv, öppen och empatisk inställning till de människor vi möter.
  • Vårt engagemang gör vår service bättre och ger oss glädje och energi tillbaka. Engagemanget märks genom en hög delaktighet i projekten, företaget och att vi bryr oss.
  • Vi medverkar alltid engagerat till en lösning.

  Samarbete

  • Vi har tillit och respekt för varandras kompetens och ett gemensamt ansvar för att nå våra mål.
  • Vi har alla en viktig roll och tillsammans skapar vi helheten.
  • Vi värdesätter generositet, lojalitet och öppenhet som är nödvändig i arbetet. Vi ställer upp för kunden och för varandra.

  Ansvar

  • Vi skapar god avkastning genom att vara aktiva och ta egna initiativ, med tillväxt och lönsamhet i fokus.
  • Vi tar ansvar för vårt eget beteende, våra handlingar och våra åtaganden.
  • Vi tar ansvar för att vårt miljöarbete går som en grön tråd genom vår verksamhet.
  • Vi arbetar energi- och miljösmart.

  Framtidstro

  • Vi tror på framtiden och de möjligheter som finns i att skapa bra lösningar, som löser de problem och krav som finns idag och imorgon.
  • Vårt nytänkande bidrar till att vi hittar nya lösningar för att ännu bättre möta våra kunders behov och önskemål.
  • Vi vill utvecklas och vidareutveckla företaget så att vi kunskapsmässigt alltid ligger i den yttersta framkanten.