Om Oss
  Värderingar

  Engagemang

  • Stolta medarbetare
  • Lösningsorienterade

  Samarbete

  • Välja våra prioriterade kunder
  • Tydliga roller för medarbetarna
  • Lyhörda för kundens behov
  • Se kundens mervärde i projekten
  • Våga fråga (samla erfarenhet)
  • Erfarenhetsutbyte
  • Samarbete mellan kontoren/avdelningarna

  Ansvar

  • Tydliga roller för medarbetarna
  • Rätt struktur på organisationen
  • Hålla tider, internt och externt
  • Delegera utifrån kompetens

  Framtidstro

  • Utvecklande ledarskap
  • Tydliga utvecklingsmöjligheter
  • Tydlig strategi
  • Medarbetare som brinner för sin teknik