Framtidstro och Engagemang

PQR tror på framtiden och de möjligheter som finns i att skapa bra lösningar för de utmaningar och krav som finns idag och imorgon.
Vad kan vi hjälpa dig med?

Ramavtal VVS med Micasa

Ramavtal VVS med Micasa Nyligen avgjordes vilka som tilldelades ramavtal med Micasa. PQR kom etta i Micasas utvärdering för VVS-konsulter, vilket vi är stolta över. Det är en del av PQR:s målsättning att bygga långsiktiga förtroenden med våra...

läs mer

Helgafjäll 1

Helgafjäll 1 PQR designar installationerna till Helgafjäll 1 hus 2, ca 9 500 kvm och får fortsatt förtroende att utföra bygghandlingsprojekteringen åt Arcona, efter en väl genomförd systemhandlingsprojektering. Den nya hyresgästen är...

läs mer

Lund-etablering

Lund-etablering Som ett led i att stärka vår marknadsposition i Malmö-/Lundregionen kommer PQR att öppna ett kontor i Lund fr.o.m. 1/10. Kontoret, som organisatoriskt kommer att tillhöra Malmöavdelningen, ska ligga på Grönegatan 7 i Lunds...

läs mer