Nyheter
    Ramavtal SKL

    PQR har tecknat ramavtal för energiutredningar och energideklarationer via SKL. SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är en inköpscentral som i huvudsak arbetar med samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner.

    Avtalet innebär att ett stort antal kommuner i Stockholms och Uppsalaområdet kan handla dessa tjänster utan att själva behöva göra en LOU-upphandling.

    Avtalet är rangordnat.