Nyheter
    Ramavtal

    PQR Malmö har tecknat nya ramavtal med MKB avseende konsulttjänster inom El och Hiss, Ventilation samt VS.

    Avtalen är på 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga med ytterligare max 2 år.