Bostäder
  Signalfabriken, Sundbyberg
  • PQR_Centrum_Sundbyberg_Signalfabriken LONG
  • PQR_BostÑder_Signalfabriken LONG
   placeholder

   Beställare: Carl Hanssons och Ventilator
   Totalt 119 lägenheter i två bostadsrättsföreningar med s.k. 3D-fastighetsdelning. Lägenheterna är fördelade på sex olika huskroppar som bildar ett kvarter med handel och restauranger i bottenplan. Projektet innefattade både nyproduktion och konvertering av befintliga fabrikslokaler.

   PQR projekterade VVS och Styr.