Nyheter
    Skeppsbrohuset, Göteborg

    PQR har fått i uppdrag att projektera ventilation i samband med om- och tillbyggnad  av Skeppsbrohuset.

    Fastigheterna innefattar idag kontor, hotell, vårdcentral och restaurang och kommer efter projektets genomförande fortsätta inhysa dessa verksamheter men i ändrad omfattning. Det nuvarande hotellet kommer att utökas till ca 230 rum med tillhörande ytor inklusive en ny restaurang. På fastighet inom Vallgraven 52:5 kommer en helt ny fasad monteras.