Bostäder
  Skonaren, Malmö

  Beställare: Veidekke Entreprenad AB
  7 000 kvm. Bostäder, passiv- och minienergihus.

  Vårt uppdrag startade med genomförandet av omfattande energisimuleringar. Med information från simuleringarna
  kunde sedan val av klimatskal och installationer optimeras så att de tuffa energimålen kunde uppfyllas.

  PQR projekterade även VVS och El.