Skolor
  Södra Latin, Stockholm
   placeholder

   Beställare: Skolfastigheter i Stockholm AB

   Ombyggnation av Södra Latins gymnasiums lokaler på Skaraborgsgatan 14 på Södermalm i Stockholm.
   PQR utformade  ventilationssystemet för förstärkt självdragsventilation. Luften kyls i intagstunnel i mark. Systemet valdes för att bevara så mycket som möjligt av det arkitektoniska i den mycket välbevarade och tilltalande byggnaden som ritades och byggdes i början av seklet.

   Vi kunde inte förlägga nya kanalsystem och installationer i tak, utan vi försökte återskapa det fungerande system som fanns i byggnaden och förstärkte det så att det klarade dagens krav på luftväxling och Comfort.

   PQR projekterade VVS.