Kommersiella Fastigheter
  Sollentuna Centrum, Sollentuna
   placeholder

   Beställare: NCC
   100 000 kvm. Handel, kontor, service och bostäder.

   Om- och tillbyggnad av befintlig köpcentrumanläggning samt omläggning av intilliggande vägar, inkluderande flytt och utökning av transformatorstationer, framdragning av nya el- och teleserviser för tillkommande bostadsområden med ny belysning för gator, gång och cykelvägar.
   Omdisponering av samtliga befintliga handelsytor samt försörjning och hyresgästanpassning för nya butiker, allmänna ytor, kontor samt P-hus.
   Ombyggnationen utfördes i etapper där ytor som ej berördes av pågående ombyggnad behölls helt tillgängliga för kunder och med anläggningen i full drift.

   PQR ansvarade för projektering av samtliga EL- och Teleinstallationer.

   .