Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse som tillsammans med Solnabostäder äger och förvaltar ca 3800 lägenheter och ca 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

PQR Ljusdesign har genomfört en omfattande förstudie där samtlig exteriör belysning har inventerats och ett belysningsprogram har tagits fram för alla områden i Signalistens fastighetsbestånd.