PQR Ljusdesign har i ett nära samarbete med landskapsarkitekten utformat ny exteriör belysning för Bergshamra torg. Med visionen att tillföra torget mer liv och skapa platser med hemkänsla har ljuset en central roll. Trygghet är ett av ledorden som vi genom ljuset ska försöka stärka genom social närvaro på torget även under dygnets mörka timmar. Belysningen är även tänkt att förstärka hållbarhetstanken och den gröna profil som präglar hela Bergshamra och dess läge i nationalstadsparken.