Skonaren, Malmö

Beställare: Veidekke Entreprenad AB 7 000 kvm. Bostäder, passiv- och minienergihus. Vårt uppdrag startade med genomförandet av omfattande energisimuleringar. Med information från simuleringarna kunde sedan val av klimatskal och installationer optimeras så att de tuffa...
Kajen 5, Stockholm

Kajen 5, Stockholm

Beställare: JM AB Projektet omfattar nybyggnation av ca 190 lägenheter, källare och lokaler intill vattnet på Liljeholmskajen. Byggnaden är uppdelad i två bostadsrättsföreningar nedan kallad BRF1 och BRF2. BRF1 är en byggnad på 24 våningar och BRF2 (lågdel) på 7...
Dockan, Skeppsbyggaren , Göteborg

Dockan, Skeppsbyggaren , Göteborg

Beställare: JM AB Nybyggnation av 77 st lägenheter i två huskroppar vid Eriksbergskranen, Göteborg. Ventilationsanläggningen är utförd med FX-system med värmeåtervinning via värmepumpar till tappvarmvatten och värmesystem. Projekteringen har utförts i full 3D med...
Norra Djurgårdsstaden N15, Stockholm

Norra Djurgårdsstaden N15, Stockholm

Beställare: NCC Kvarteret N15 omfattar nyproduktion av 150 lägenheter samt verksamhetslokaler och livsmedelsbutik som ligger i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Storstadsutvecklingen med mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet gör Norra...
Signalfabriken, Sundbyberg

Signalfabriken, Sundbyberg

Beställare: Carl Hanssons och Ventilator Totalt 119 lägenheter i två bostadsrättsföreningar med s.k. 3D-fastighetsdelning. Lägenheterna är fördelade på sex olika huskroppar som bildar ett kvarter med handel och restauranger i bottenplan. Projektet innefattade både...

Elektronen 6, Sollentuna

Beställare: Veidekke Entreprenad AB 20 000 kvm. Bostäder. 180 st lägenheter fördelat på fyra huskroppar med tillhörande parkeringsgarage under mark. Projekteringen utfördes i full 3D enligt VDC (Virtual Design and Construction) med ICE arbetsmöten (Integrated...