Sollentuna Centrum, Sollentuna

Sollentuna Centrum, Sollentuna

Beställare: NCC 100 000 kvm. Handel, kontor, service och bostäder. Om- och tillbyggnad av befintlig köpcentrumanläggning samt omläggning av intilliggande vägar, inkluderande flytt och utökning av transformatorstationer, framdragning av nya el- och teleserviser för...
Liljeholmstorget, Stockholm

Liljeholmstorget, Stockholm

Beställare: Citycon 28 500 kvm. Köpcentrum, bostäder och garage. Liljeholmstorget Galleria i Stockholm är det första köpcentrumet i Europa som får denna LEED-klassificering, och en av få byggnader i världen som har platinumstatus. PQR projekterade VVS, El och...