Kv Blanka, Uppsala

Kv Blanka, Uppsala

Beställare: Skanska Sverige AB 27 000 kvm. Nybyggnad förvaltningsbyggnad. Förvaltningsbyggnad för Polismyndigheten, Kriminalvården och Åklagarkammaren i Uppsala, innehållande kontor, domstol, gymnastiksal, häkte med celler, storkök, skjutbana, kriminallaboratorie,...
Finska projekt

Finska projekt

1. Malmgårds bryggeri Plats: Lovisa, Malmgård Beställare: Greve Johan Creutz Projektbeskrivning: Den år 1905 byggda ladugårdens omändring till bryggeri och butik. 2. Villa Mairea Beställare: Stiftelsen för Villa Mairea /A. Ahlströms Aktiebolag Utförandeår: 2010...
Volvo TA3, Göteborg

Volvo TA3, Göteborg

Beställare: Ventab AB och Imtech AB 24 000 kvm. Nybyggd industrilokal. Volvo Car Corporation har byggt en ny karosserifabrik för deras nya modellserier. Projekteringen har utförts i full 3D med MagiCad samt samordning via Navis Works. Entreprenadform,...

Energiprojekt 2010–2013, Stockholm

Beställare: Fastighetskontoret Stockholms stad Stockholms stad genomför ett omfattande projekt, ”Energiprojekt 2010–2013”, för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. EU och Sveriges regering har satt upp mål om att till år 2020 reducera...
Stigbergsgaraget, Stockholm

Stigbergsgaraget, Stockholm

Beställare: Veidekke, Stockholm Parkering Parkeringsgarage. Parkeringsgarage förlagt helt i berg under mark. Garaget utformas som två parallella skepp med en bergpelare i mitten samt mellanbjälklag. Garaget kommer innehålla ca 290 parkeringsplatser. Garaget anpassas...
Fyrishovs Multisporthall, Uppsala

Fyrishovs Multisporthall, Uppsala

Beställare: Fyrishov AB 7 800 kvm. Sporthall, simhall, konferens och restaurang. Utmaningen var att göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Genom att använda energieffektiv teknik kan Green building kraven klaras med marginal. Installationerna innefattar...