Beställare: JM AB
Nybyggnation av 77 st lägenheter i två huskroppar vid Eriksbergskranen, Göteborg.
Ventilationsanläggningen är utförd med FX-system med värmeåtervinning via värmepumpar till tappvarmvatten och värmesystem.
Projekteringen har utförts i full 3D med MagiCad samt samordning via Navis Works.

PQR ansvarade för projektering av Ventilation-, Rör – och Styranläggningar.