Beställare: Veidekke Entreprenad AB
20 000 kvm. Bostäder.
180 st lägenheter fördelat på fyra huskroppar med tillhörande parkeringsgarage under mark.

Projekteringen utfördes i full 3D enligt VDC (Virtual Design and Construction) med ICE arbetsmöten (Integrated Concurrent Engineering)

PQR projekterade samtliga installationer för projektet dvs. El, tele, VS-system, luftbehandlingssystem, yttre VA samt yttre belysning av kvartersmark, gågata och cykelväg samt gata.