Beställare: Fastighetskontoret Stockholms stad
Stockholms stad genomför ett omfattande projekt, ”Energiprojekt 2010–2013”, för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. EU och Sveriges regering har satt upp mål om att till år 2020 reducera energianvändningen med 20 % jämfört med 2008 års nivåer. Stockholms stad har även antagit ett klimatmål som innebär att stadens utsläpp av växthusgaser ska minska med 12,5 % till 2015. Energiprojekt 2010–2013 kommer att pågå till årsskiftet 2013/2014. Totalt omfattar projektet ca 110 000.

PQRs uppdrag omfattar projektlednings- och byggledningstjänster.