Beställare: Landstingsservice i Uppsala
22 000 kvm. Sjukvård.

Sjukhusprojekt avseende ombyggnad av byggnadskropp B14 för flexibel och långsiktig verksamhet. Flertalet plan utformas som typvårdplan, anpassningsbara för skiftande vårdverksamhet. Projektet löper parallellt med pågående verksamhet i byggnaden.
Projektering av nya VVS-installationer inklusive medicinska gaser. Komplexitet avseende samordning med sidoentreprenader, etappindelning och störningsminimering.

PQR projekterade VVS, Styr och Sprinkler.