Beställare: VVS Teknik AB
6 500 kvm. Skola 1-9.

Fridaskolan är en nybyggd 1 -9 skola i tre våningar. Hela skolan är utförd med behovsstyrd ventilation. Fokus i projektet är låg energiförbrukning samt ett bra inomhus klimat.

PQR ansvarade för projektering av Ventilation- och Styranläggning.

.