Beställare: Fyrishov AB
7 800 kvm. Sporthall, simhall, konferens och restaurang.

Utmaningen var att göra anläggningen så energieffektiv som möjligt. Genom att använda energieffektiv teknik
kan Green building kraven klaras med marginal. Installationerna innefattar geoenergi för kyla-/värme
och solpaneler för elenergi.

PQR projekterade VVS och Styr.