Beställare: Atrium Ljungberg AB
24 000 kvm. Affärsgalleria.

Gränby Centrum i Uppsala påbörjade sin om- och tillbyggnad år 2008 med etapp 1 av 3. 2012 slutfördes etapp 3.
Hyresgästanpassningar/om- och tillbyggnationer är under perioden gjorda för bl.a. butiker, restauranger, frisörer, företagshälsovård, träningslokaler, kontor mm.
Under samtliga om -och tillbyggnationer har fastigheten varit i full drift för övriga intilliggande hyresgäster varför stor vikt lagts vid minimerandet av störningsmomenten samt prioritering av fortsatt drift av fastighetens tekniska system.

PQR projekterade VVS, El samt styr och övervakning i samtliga etapper.