Beställare: Gotlands Kommun
2 700 kvm. Särskilt boende.

Om- och tillbyggnad av Särskilt boende.
Lägenheter, samvarorum.

PQR projekterade VVS, Styr och Sprinkler.