Beställare: Infra City
200 000 kvm. Hotell, kontor, butiker, vårdcentral och lab.

PQR har sedan 1984 varit med och utvecklat Infra City (F.d. GLG Center).
Det finns tekniska lösningar med alla typer av olika ventilationssystem, termodeck, kylbafflar, variabelflödessystem, sorptivkyla och deplacerande system.
Avancerade befuktnings och bevattningssystem i Europasstörsta tropiska inomhusträdgård.
IBC projektet med framtidens kontor med mycket hög flexibilitet.
En av Stockholms bästa lägenheter finns där i dag.
Dagvattensystem med magasin och takytor som är utformade och tar hand om vattnet.

PQR har varit med och projekterat VVS, El och Styr i området sedan mer än 30 år.