Beställare: NCC/Klövern
Nybyggnad 30 000 kvm. Tillbyggnad 8 000 kvm. Kontor.

Objektet omfattar kontor, konferensavdelning, auditorier, atrium och innergårdar, restaurang, storkök, skyddsrum och garage.

PQR upprättade systemhandling för El- och Telesystem åt fastighetsägaren Klövern och ansvarade sedan för färdig projektering åt NCC.