Beställare: Veidekke Entreprenad AB
25 000 kvm. Advokatkontor.

Ny- och ombyggnation av kontor i centrala Stockholm.
En stor utmaning i detta projekt var att leverera
genomtänkta lösningar under en mycket pressad
tidplan. Projektet omfattade bland annat att frigöra
apparatrum på taket för att skapa yta för exklusiva
kontorslokaler och ett intelligent luftbehandlings
system.

PQR projekterade VVS, El/Tele, Styr och Sprinkler.