Beställare: JM AB
Projektet omfattar nybyggnation av ca 190 lägenheter, källare och lokaler intill vattnet på Liljeholmskajen.
Byggnaden är uppdelad i två bostadsrättsföreningar nedan kallad BRF1 och BRF2.
BRF1 är en byggnad på 24 våningar och BRF2 (lågdel) på 7 våningar. BRF 1 med FTX-ventilation samt fjärrvärmecentral, boendesprinkler.
BRF2 med tilluftsradiatorer och frånluftsventilation med värmepumps-återvinning på frånluft med spets från fjärrvärmecentral.

PQR projekterade VVS, El, Styr och Sprinkler.