Erika Rönnholm

Erika Rönnholm

Erika Rönnholm

Vad arbetar du som idag och vad innebär det?
Jag är chef/uppdragsansvarig på VVS-avdelningen i Uppsala. Det innebär att leda och fördela jobben samt att se till att nya projekt kommer in.

Varför har du valt att stanna så länge på PQR?
Här finns korta beslutsvägar, ömsesidigt förtroende, god laganda och spännande projekt/kunder.

Hur skulle du beskriva PQR för andra?
Hungrigt ungt företag som inte är rädd för utmaningar.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig?
En bra ledare måste vara lyhörd men ändå kunna stå för sina beslut, och där utvecklas jag dagligen.