Mattias Kulling

Mattias Kulling

Mattias Kulling

Hur länge har du arbetat på PQR?
Jag kom till PQR i september 2012.

Vad innebär din tjänst som avdelningschef?
I första hand är det att se till att medarbetarna har de verktyg som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det kan vara allting ifrån lämpliga IT-verktyg till rätt arbetsbelysning. Dessutom läggs stort fokus på att arbetsmiljön är trygg och tillfredställande.

Medarbetarna ska känna att de har möjligheter att utvecklas och förkovra sig och samtidigt trivas på sin arbetsplats. Sedan läggs en stor del av tiden på planering av de olika projekten, från bemanning till tidsplanering, vilka resurser som behövs och när. Även anbudsarbete för nya projekt ligger på mitt bord. Jag fungerar även som ”mentor” i de fall det behövs, alla är välkomna med frågor oavsett om det är tekniska frågor eller allmänna frågor avseende kontorsverksamheten.

Vad jobbar du med just nu?
Just nu sitter jag med två olika bostadsprojekt som uppdragsansvarig. I övrigt så är det den allmänna planeringen och anbudsskrivning som fyller mina dagar. Jag arbetar också en del med att utforma framtiden för hur medarbetarundersökningar, uppföljning av medarbetarsamtal och liknande ska fungera bättre.