Beställare: Jernhusen
70 000 kvm. Handel, kontor och service.

Skapandet av ett modernt citykvarter i Stockholm.
Byggnaden inrymmer affärer, kontor och service
verksamheter.

PQR projekterade El, VVS, Styr och Sprinkler.