Beställare: Fd Wihlborgs / PEAB
70 000 kvm. Handel, kontor, service och bostäder.

Skapande av ett modernt citykvarter i Stockholm.
Byggnaden inrymmer affärer, kontor och service verksamheter. På taket byggdes ett bostadskvarter med lägenheter och hus med utsikt över centrala
Stockholm. Denna okonventionella lösning ställde stora krav på nytänkande och kreativitet i projektet.

PQR ansvarade för projektering av VVS-, Styr-, Sprinkler- och Elinstallationer.