Stockholm – Nacka

Besöksadress:
Markusplatsen 1B
131 54 Nacka
Tel 08-590 965 00
nacka@pqr.se

Kontaktpersoner:

Avdelningschef VVS:
Mattias Kulling
070-092 04 68
mattias.kulling@pqr.se

Avdelningschef El och Ljusdesign
Avdelningschef El:
Mattias Lindmark
076-002 04 01
mattias.lindmark@pqr.se