Beställare: Svenska Kyrkan
Antikvarisk miljö.

På landet utanför Storvreta i Vattholma kommun reser sig en ståtlig kyrka på höjden. Lena kyrka ligger högt belägen på en ås knappt två mil norr om Uppsala och uppfördes i sin helhet omkring år 1300. Den omgivande kyrkogården med sina majestätiska träd ramar in kyrkan som kan beskådas från långt håll.
Kyrkans ljust putsade fasad ljussätts från flera riktningar för att framhäva och gestalta hela kyrkobyggnaden.
Belysningsgestaltningen har utgått från kyrkans arkitektur och hur det naturliga ljuset faller.
Ljuskälle- och armaturval har utgått från ljusets funktion, rörelsemönster, energieffektvitet samt drift och underhåll.
I detta projekt var det huvudsakliga kravet från beställaren att energieffektivisera belysningsanläggningen.
Ett generellt krav när man jobbar med historiska byggnader är underlaget som behöver skickas in till Länsstyrelsen för ett godkännande av byggandet.
Länsstyrelsen har krav om att belysningsstolpar och teknisk utrustning inte ska vara framträdande inom kyrkogården.

PQR projekterade Belysning samt utförde provbelysning.