Beställare: Bygg-Fastprojekt
Nyproduktion av skola och idrottshall.

PQR projekterade VVS och Styr.