Beställare: Nacka Församling Svenska Kyrkan

På Nacka Norra kyrkogård ligger askgravplatsen ”Tidevarv” centralt placerad. Gravplatsen binder samman kyrkogårdens västra och östra del och syns från flera olika håll. Tidevarv är indelad i tolv sektorer som ska symbolisera ett varv av tid. Utformningen kommer från ett kvarnhjul, en symbol för det gamla Nacka.

Ljusets uppgift är att leda in besökaren på kyrkogården och skapa en oas för vila och rekreation. En sober belysning lättar upp de majestätiska trädkronorna som syns på håll. Ljuset stödjer platsens utformning och gör platsen tillgänglig även under dygnets mörka timmar.